Logga In

Vägledning & mentorskap

juni 9, 2014 Aktuellt

För att utveckla och fördjupa LÄS-utbildningen skulle vi vilja ta ytterligare ett steg och skapa ett starkare band mellan verksamhet och utbildning.

Som ni vet, använder vi oss av den triala metoden i vår utbildning. Det innebär att teori, konst och praktik samverkar för att uppnå ett gott utbildningsresultat.

Vi vill nu lyfta den praktiska delen av utbildningen till en ny nivå genom att varje seminarist får en namngiven vägledare eller mentor vars uppgift är att följa seminaristen under utbildningstiden, stödja vid hemuppgifter, årsarbeten och att bli en kontaktlänk till ansvariga för LäS-utbildningen. För att förverkliga detta är vår ambition att arbeta fram en praktikhandbok samt utveckla en fortbildning i vägledning/ mentorskap.

Första steget är att ni på respektive verksamhet utser en vägledare/mentor för era seminarister och meddelar oss helst innan höstterminens kursstart.

Vägledare/mentorskap är ingen betungande uppgift, den kan ingå i någon medarbetares befintliga tjänst och vara på så sätt berikande för båda parter. Uppgiften kan med fördel utövas av någon som gått LäS-utbildningen eller motsvarande.

mer aktuellt