Logga In

Årskurs 1-3

Utbildningsupplägg

Utbildningen omfattar totalt 1350 poäng fördelade på tre års deltidsstudier. Utbildningen varvar lektionsbaserad undervisning (16 utbildningsveckor under 3 års tid, vilket motsvarar 450 timmar lärarledda lektioner) med självstudier på distans och förutsätter att studenterna redan är verksamma inom verksamhetsfältet. Stor vikt läggs därför på arbetsplatsförlagt lärande och fullgörandet av uppgifter mellan blocken. Dessa uppgifter redovisas och utvärderas kontinuerligt under blockveckorna. I årskurs 2 och 3 ska studenten färdigställa ett eget projektarbete.

Kurser

Namnlöst

Betyg och examination

Betygskriterier är godkänt, respektive icke godkänt. Examination sker kontinuerligt under studietiden. Vid utbildningens slut erhålls diplom.

Kursavgift

Kursavgiften är 22 000:-/år (27.500:- med moms), kaffe och lunch ingår i kursavgiften.