Logga In

LäS-Utbildningen internationellt godkänt!

juli 15, 2016 Aktuellt

Under 2014, gav Socialstyrelsen ut allmänna råd avseende ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning” (SOSFS 2014:2). I samband med publicering av dessa råd, kontaktade vi Komvux och bad att få LäS-utbildningen genomlyst med hänsyn till Socialstyrelsens krav. Detta resulterade i en utlåtande från Komvux, i maj 2014, där LäS-utbildningen bedömdes motsvara de krav som Socialstyrelsen ställer för att ha kompetens att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Under 2015 tog vi nästa steg i vårt certifieringsarbete och påbörjade processen att få LäS-utbildningen godkänd som en antroposofisk utbildning inom ramen för den medicinska sektionen av den fria högskolan i Dornach. I februari i år kom Andreas Fischer och Annette Pichler, från det internationella utbildningsrådet, på ett två dagars besök för att fullfölja antagningsproceduren. Efter genomgång av dokument, möte med kollegiet, undervisare, studenter, verksamhetsansvariga, är vi nu godkända som antroposofisk utbildning och blir en av de ca 30 utbildningar i världen som arbetar för utbildning på det läkepedagogiska och socialterapeutiska området.

Vi gläder oss åt blir en del av denna internationella utbildningsgemenskap och ser fram emot att vidareutveckla vår utbildning i samklang med andra länder. Under denna process har det blivit mer och mer uppenbart för oss att framtiden för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi hänger intimt samman med utbildade medarbetare. Med hänsyn till samhällsutvecklingen, behövs läkepedagogik och socialterapi mer än någonsin och för att bemöta de kommande behoven är vi övertygade att de krävs medarbetare som är helt förankrade i det antroposofiska arbetet.

Läs-Kollegiet

mer aktuellt