Logga In

Inspirations & fortbildningsdagar 2015

oktober 28, 2015 Uncategorized

Vi vill åter inbjuda till några inspirationsdagar och återträffar för alla våra LäS. LSU och Spira utbildade läkepedagoger och socialterapeuter där vi samlas kring några kärnfrågor för vårt så inspirerade yrke. Nästa fortbildningstillfälle blir den 30 november och 1 december där
vi träffas kring temat ”Meditation och Mindfulness: Ett redskap i den läkepedagogiska och socialterapeutiska vardagen”.

mer aktuellt