Logga In

Fortbildning

En gång om året, i början av december, erbjuder vi fortbildning under en och en halv dagar. Fortbildningstillfällen har haft olika teman under årens lopp, ”Själens näring” och ”Meditation och mindfullness” var teman under 2014, respektive 2015. Gemensamt för alla fortbildningsteman är att de ska syfta till att fördjupa självkännedom och ger nya perspektiv på arbetet.